Gården

Gården

På gården bedrivs ett aktivt jordbruk med köttproduktion, särskilt naturbeteskött.

Se bilder från verksamheten i fotogalleriet.

E-post: rostorpsgard@telia.com

 

Ubbe: 0762-27 25 64, 0492-910 18

Per: 0705-92 96 45, 0492-910 32

Elisabeth: 0706-98 68 99

© Rostorps Gård

Hemsida av www.emmajansson.se