Gården

Skogen       Gården       Fotogalleri

Gården

På gården bedrivs ett aktivt jordbruk med köttproduktion, särskilt naturbeteskött.

Se bilder från verksamheten i fotogalleriet.